การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กโรงเรียนเกษมพิทยา

การเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ทบทวนการเรียนรู้

ที่นี้เป็นแหล่งเรียนรู้ อยากรู้วิธีสอน อยากรู้แนวคิดพื้นฐาน อยากรู้หลักการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในบล็อคและWeb Site
มีทุกอย่างอย่าละเลยเสียละ ในองค์ประกอบของบล็อคก็มีคะแนนเดี๋ยวคะแนนจะหายหมดนะจ๊ะ งานวิจัยใครยังไม่ส่ง
ไม่ปรับปรุงมันน่ากลัวและใหญ่หลวงนัก ข้อคิดเห็นของท่านในส่วนของเพื่อนทำไปถึงไหน อย่าลืมทุกคนมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะ
ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีถ้าทุกท่านปฏิบัติตามเกณฑ์ ถ้าทุกคนมีทุกส่วนพร้อม ได้ A ทั้งห้องก็ไม่
น่ามีปัญหา เพราะตรวจสอบได้ ขอให้ ตั้งใจเรียนและเป็นครูที่ดี ถ้าสังคมเชื่อว่า เด็กปฐมวัยสำคัญ มากเท่าไหร่
ครูปฐมวัยยิ่งมีความสำคัญมากเท่านั้น และอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าตราบใดที่คุณประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้วย กาย วาจา และ ใจ คุณกำลังทำความดีเพื่อสังคมที่น่ายกย่องไม่ด้อยไปกว่าทหารๆ ที่ออกรบ ที่ชายแดน
เพราะทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบก็สุดยอดแล้วลูกเอ๋ยหลานเอ๋ย
เราเตือนท่านด้วยความรัก
อ. จินตนา สุขสำราญ

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

แทนความห่วงใย


ถึงชาว Math ....ทุกคน
แม้ว่าครูไม่ได้อยู่ในจันทรเกษม แต่ครูก็ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกคุณได้..เพราะโลกเรามันแคบมาก....
คนที่คิดเป็นและมีเหตูผลเท่านั้นจึงจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข..และครูก็ปารถนาให้เราทุกคนทำได้อย่างนั้นและมีความสุขอย่างนั้น ดังนั้นการสอนหรือสอดแทรกคุณธรรมจึงไม่ใช่การป่าวประกาศว่า ใครดี ใครชั่ว หรือ ใครเสียสละ เพราะทุกอย่างเราคิดเองได้เนื่องจากมันมีปัจจัยที่เป็นพื้นฐานในการคิด โดยบทบาทของการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์เป็การจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐานซึ่งประกอบด้วย สาระของตัวคณิตศาสตร์ ........ซึ่งจะทำอย่างไรให้เด็กเข้าใจและสรุปเป็น Concept ทางคณิตศาสตร์โดยมีทักษะและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ที่สำคัญต้องไม่ลืมว่าการจัดการศึกษาสำหรับเด็กวัยนี้จะต้องพัฒนาแบบองค์รวมคือไม่แยกว่า จะพัฒนาหัว หรือตัว หรือ สังคม อย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้น จึงต้องวางแผนการจัดประสบการณ์อย่างบูรณาการณ์แต่ ซูมมาที่คณิตศษสตร์ เท่านั้นเอง...พยายาม ทยอยทำงานที่คั่งค้างให้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ครูได้รับ E-Mail ของทุกคนแล้วนะคะ
มีปัญหาอาจ Mail มาก็ได้เพราะครูอาจไม่ได้รับโทรศัพท์
ดูแลตัวเองและช่วยเหลือเพื่อนๆที่ต้องการความช่วยเหลือด้วนะคะ
อ. จ๋า

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

แวะเยี่ยม


ถึงชาวMathทุกคน
ครูแวะเยี่ยม Blog ของพวกเรา บางคนก็มีการปรับปรุง บางคนก็รอเวลาเคลื่อนไหว(ทำตัวแบบคลื่นใต้น้ำ )หรือ อาจรอฟ้ามาโปรด เอาน่าจะรออะไรอย่าให้ช้าเกินไปเพราะคนที่รอด้วยความกระวนกระวายใจมากที่สุดขณะนี้คือ ครู (แต่ก๊รอลูกศิษย์ได้เสมอ) ขอชื่นชมท่านทีทำดีแล้ว ขอให้ทำดีต่อไป ถ้ามีโอกาสขอให้แสดงความมีน้ำใจที่เป็นเนื้อแท้ของพวกเราชาวปฐมวัยจันทรเกษม ในการช่วยเหลือเพื่อนๆที่ยังแก้ปัญหาการทำ Blog ไม่ได้ เพราะจุดประสงค์หนึ่งของการใช้ Web blog คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการใช้เทคโนโลยีด้วยความตระหนักว่าเราต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด เป็นผู้กำหนดและควบคุมเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเราได้ด้วยตนเอง (อย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เรียนที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่รู้นะเนี่ย ต้องกราบขอบพระคุณ และกล่าวถึงโดยเฉพาะ คือ รศ.ดร. มธุรส จงชัยกิจ อ้อ เจ้าภาพใหญ่ที่ให้ทุน คือ ม. ราชภัฏจันทรเกษมแห่งนี้) ทำไมครูถึงต้องกล่าวถึงชื่อ อาจารยท่านรู้ไหม เพราะครูอยากบอก พวกคุณว่า จงภาคภูมิใจใน โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฏจันทรเกษม ครูพยายามเอาสิ่งที่ครูได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ มาถ่ายทอดให้กับพวกท่านทั้งหลาย(ไม่ต้องทำท่ากลัว ครูเลือกที่เหมาะสมกับคุณหรอกจ๊ะ ไม่ใช่ทั้งหมด)เพราะฉะนั้นเมื่อครูเป็นลูกศิษย์ท่าน พวกคุณก็เป็นหลานศิษ์ของท่านเช่นกัน (ฟังแล้วเหมือนหนังจีน กระบี่ไร้เทียมทาน )ที่สำคัญ เมื่อ blog เผยแพร่ทั่วโลก (ความฝันอีกอย่างคือ คุณเขียน Blog เป็น ภาษาอังกฤษ ตกใจอีกแล้ว คิดเฉยๆ ฝันไม่ได้หรือไง )เพราะฉะนั้นขอให้ตรวจแก้ ภาษาไทยที่เขียนผิดด้วยจ๊ะ อย่าลืมหาบทความ แล้วเพื่อนก็เข้าไปอ่านด้วย แล้วพบกันใหม่คะ

ตัวอย่างสื่อคณิตศาสตร์